Varmeoverføringsvæsker

Beskrivelse

Vi kan levere også andre typer varmeoverføringsvæsker / kjølevesker men det er de nedenfor produktene som vi lagerfører.
Alle produktene kan leveres i 25 liter kanne, 210 liter fat og i 1000 liter IBC.

 

Fem alternativer

Av fem alternative varmeoverføringsvæsker er de spesialinhiberte glykolbaserte væskene det klare valg fra et økonomisk synspunkt.
 

MEG10- og MPG20 med inhibitor (det foretrukne valget)
Fordel: Væsken forhindrer frysing, tillater høyere driftstemperatur og beskytter metallkomponenter mot korrosjon uten kostbar jevnlig påfylling av væske. Væsken er helt klart et bedre alternativ.
Ikke inhiberte glykoler
Fordel: Utvider driftstemperaturområdet i forhold til vann.
Ulempe: Forhindrer ikke korrosjon.
Inhiberte saltoppløsninger
Fordel: Utvider driftstemperaturområdet i forhold til vann.
Ulempe: Forhindrer ikke korrosjon såfremt inhibitorkonsentrasjonen ikke opprettholdes.
Glyserol
Fordel: Ingen nevneverdig fordeler.
Ulempe: Gir dårlig frostbeskyttelse, høyere viskositet, sinsitiv for termisk nedbrytning, er korrosiv etter nedbrytning.
Alkoholer
Fordel: Er bedre enn alternativet med vann eller ikke
inhiberte glykoler.
Ulempe: Brannfarlig og har høy fordampningsgrad
som derved reduserer beskyttelsen.

 

MEG10 og MPG20 med inhibitor

Frostbeskyttelse ned til -55 °C

Oppløsninger inneholder riktige konsentrasjoner av disse inhiberte, glykolbaserte varmeoverføringsvæskene fryser ikke før temperaturen kommer under -55 °C. Dette betyr at vannbaserte systemer som inneholder MEG10 med inhibitor og MPG20 med inhibitor ikke fryser selv under ekstreme værforhold eller i typiske avkjøling-og luftkondisjoneringssystemer.

Spesielle inhibitorer begrenser korrosjon

MEG10 med inhibitor og MPG20 med inhibitor væsker inneholder spesielle korrosjonsinhibitorer som passifiserer metalloverflatene og syrer som dannes ved

normaloksidasjon. Dette minsker vedlikehold kostnadene og forlenger levetiden til prosessutstyret. Inhibitorkonsentrasjonen kan lett overvåkes og etterfylling kan gjøres når dette er nødvendig.

 

 

Hvordan velge den rette væske for Deres anvendelse?
1. Hva er driftstemperaturen?
Hovedfordelen med MEG10 med inhibitor og MPG20 med inhibitor er at de fungerer i et meget bredt driftstemperatur-intervall fra -55 °C til +110 °C i åpne systemer.
2. Trengs det maksimal væske-levetid?
Hovedfordelen med MEG10 med inhibitor og MPG20 med inhibitor har større syrenøytraliserende effekt enn glykoloppløsninger. Høyere termisk stabilitet reduserer nedbryting ved en eventuell driftstans av pumpen.
3. Er lav giftighet et krav?
MEG10 med inhibitor bør ikke anvendes i anlegg der lav giftighet er et krav. Selv om den ikke er like giftig som inhiberte saltoppløsninger skal MEG10 med inhibitor ikke brukes i tilfeller der væsker uforvarende kan komme i kontakt med drikkevann, mat eller andre næringsmidler.

MPG20 med inhibitor kan derimot anvendes på de fleste bruksområder og bør anvendes som foreskrevet. Disse væskene er basert på propylenglykol, som har lav oral giftighet. Inhibitroene i disse væskene øker ikke den orale giftighet.

 

PRODUKTBESKRIVELSE

Væske

MPG20 med inhibitor

MEG10 med inhibitor

Sammensetninger (vekt %)

Glykoler

94

94

Inhibitor og vann

6

6

Tetthet (densitet) ved 20 °C

1,050

1,130

pH (50% oppløsning)

7,7

7,9

Reservealkalinitet (ml), minimum

8

10

Viskositet (cps) ved 20 °C

75

16

Spesifikk varme (kj/kg °C) ved 20 °C

2,33

2,33

Varmeledningsevne ved 20 C (W/m °C)

0,21

0,27

Frysepunkt (°C)

-51

-42

 

 

FRYSE- OG KOKEPUNKTER FOR VANNBASERTE OPPLØSNINGER

Frysepunkt °C

Kokepunkt °C

MPG20 med inhibitor

MEG10 med inhibitor

% væske

MPG20 med inhibitor

MEG10 med inhibitor

0

0

0

100

100

-3

-3

10

100

100

-7

-8

20

101

101

-12

-14

30

102

102

-15

-16

(33)

(102)

(102)

-19

-22

40

103

104

-30

-33

50

105

106

-44

-46

60

109

110

 

 

VANNBASSERTE OPPLØSNINGERS FYSISKE EGENSKAPER

% vekt MPG20 med inhibitor

Temp °C

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Varmeledningsevne

-10

0,43

0,40

0,37

0,34

W/m °C

100

0,61

0,55

,050

0,45

0,40

0,35

Spesifikk varme

-10

3,80

3,64

3,47

3,26

kj/kg °C

100

4,21

4,16

4,08

3,98

3,87

3,74

Viskositet

-10

9,69

20,36

29,08

52,17

cps

100

0,35

0,41

0,50

0,62

0,75

0,86

Tetthet (densitet)

-10

1,04

1,05

1,06

1,07

g/cm3

100

0,97

0,97

0,98

0,98

0,98

0,99

 

% vekt MEG10 med inhibitor

Temp °C

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Varmeledningsevne

-10

0,43

0,40

0,37

0,34

W/m °C

100

0,62

0,57

0,53

0,48

0,43

0,40

Spesifikk varme

-10

3,63

3,45

3,27

3,06

kj/kg °C

100

4,13

4,03

3,92

3,80

3,67

3,52

Viskositet

-10

5,1

7,74

10,5

14,97

cps

100

0,35

0,42

0,46

0,54

0,66

0,72

Tetthet (densitet)

-10

1,05

1,06

1,10

1,12

g/cm3

20

1,01

1,03

1,04

1,05

1,08

1,10

100

0,97

0,98

1,00

1,01

1,03

1,04