Master Rustløser 400 ml

Kategori:

Beskrivelse

Basert på en tynnflytende høyraffinert mineralolje med tilsats av graffit og molybdendisulfid for beste smøreevner. Den trenger inn og smører fastrustede bolter, muttere, rørdeler og lignende Graffit og MoS2 er tilsatt for å minske friksjonen mellom de fastrustende delene. Den er også fuktutdrivende.