KC-32 Skjæreolje 500 ml

Beskrivelse

Har meget kraftig høytrykksegenskaper som gjør den brukbar til gode bearbeidelige legeringer, som f.eks. titan, fordi den også inneholder aktive svoveladditiver. Brukbar til rustfritt stål, kromnikkel og manganforbindelser.