KC-32 Skjæreolje 500 ml

Kategori:

Beskrivelse

Har meget kraftig høytrykksegenskaper som gjør den brukbar til gode bearbeidelige legeringer, som f.eks. titan, fordi den også inneholder aktive svoveladditiver. Brukbar til rustfritt stål, kromnikkel og manganforbindelser.