CS-1300 Slippmiddel 500 ml

Kategori:

Beskrivelse

Produsert av en silikonolje, som er varmestabil, kjemisk inaktiv, fargeløs og fødevaregodkjent. Brukes til pakkemaskiner, skjærebord og -kniver, transportbånd, limmaskiner m.m. for å hindre, at emner setter seg fast eller brenner seg på ved høye temperaturer.