Syrer – Baser – Glykoler – Alkoholer

Beskrivelse

Nedenfor er det listet opp de mest vanlige produktene som vi lagerfører. Vi kan også skaffe andre produkter som ikke er listet opp her på denne siden.

Produkt navn: Produktbeskrivelse: Merking: YL- gruppe:
Frostvæske Frostvæske basert på etylenglykol. Hindrer avleiring i kjølesystemet. Har stor alkaliereserve og lang levetid. Motvirker skumming. Fordamper ikke. Angriper ikke slanger, pakninger eller metaller som for eksempel aluminium. Xn
MEG10 med inhibitor Varmeoverføringsvæske til varmeveksler, sprinkelanlegg, varmesystem og fjernvarmeanlegg. Basert på etylenglykol. Xn
MPG20 med inhibitor Varmeoverføringsvæske til varmeveksler, sprinkelanlegg, varmesystem og fjernvarmeanlegg. Basert på propylenglykol. IK
MEG Monoetylenglykol Xn 0
White- spirit Løsningsmiddel med 14-17 vol % aromater. Xn 4
D-80 Løsningsmiddel med maks. 0,5 vol % aromater. Brukes blant annet til nybilavfetting. Xn 0
C10-C13 Lavaromatisk White-spirit av typen normal parafin. Brukes blant annet til nybilavfetting. Xn 3
Carbogas / Isopropanol Denaturert teknisk sprit. Xi, F 5
Aceton Avfettingsmiddel til rengjøring av utstyr, særlig brukt innen plastindustrien. F, Xi 5
Lampeparafin Er luktsvak og har særlig gode brenner egenskaper. Lampeparafin soter lite og gir et godt lysutbytte. Brukes til alle typer parafinlampe, parafinovn, primus og andre kokeapparater samt som tennvæske for grill og peis. Xi, Fo 0
Dowanol PMA Glykol basert avfettingsmiddel. Kan også benyttes som løsningsmiddel. F, Xi 5
Dowanol PM Glykol basert avfettingsmiddel. Er ikke irriterende i bruk. F 5
MEK Metyletylketon F, Xi 5
Ekstrasjons-bensin 94/99 F, Xn, N 3
Fosforsyre Fosforsyre 85 % C
Salpetersyre Salpetersyre 62 % C
Saltsyre Saltsyre 37 % C
Flussyre Flussyre 71-75 % C