Spesialgranulat

Kategori:

Beskrivelse

Produktet er beregnet til å ta opp oljesøl o.l. fra verkstedsgulv, lagergulv osv. Spesialgranulat er produsert for å ta opp søl fra oljeutslipp i verksteder, lagerbygg, gater og andre plasser der dette kan forekomme. Spesialgranulat er meget anvendelig til å ta opp spillolje ved oljeskift på motorer, f. eks i smørehaller og under løftebukker. Produktet har en egenvekt som muliggjør en skureeffekt. Dette er en stor fordel der en lar produktet ligge f.eks. til arbeidsdagen er slutt før det feies opp. Produktet har også en brannhemmende virkning på brannfarlige stoffer som bensin, diesel og oljer. Miljøet rundt bruken vil ikke påvirkes da Spesialgranulat er så å si støvfritt. Det vil ikke glatte til gulv etter bruk, noe som sikrer et godt arbeidsvern. Spesialgranulat bør være i beredskap på alle bilverksteder, garasjer, kraftstasjoner, biler som fyller fyringsolje, brannstasjoner, havnevesen, anleggsplasser, mekanisk industri og liknende plasser. Forpakning: 20 kg