Tank og sirkulasjonsvask

Kategori:

Beskrivelse

Sterkt vannbasert alkalisk flytende rengjøringsmiddel. Produktet brukes til CIP vask og rengjøring av røranlegg, kjøle-varmesystemer og lamell- varme-vekslere. Benyttes innen næringsmiddelindustrien eks meierier, iskremfabrikker, landbruket, slakterier, hermetikkfabrikker etc.
pH 12,5

Bruksanvisning: Brukes generelt i en konsentrasjon av 1-2 % løsning. Til rengjøring av rørsystemer, til rengjøring av flisbelagte gulv 1-5 % løsning, avhengig av tilsmussingsgraden.
Produktet kan brukes i høyere eller lavere konsentrasjoner avhengig av vanntemperatur og vasketid. Optimal effekt fåes ved 60-80°C .
Vasketid ca. 5-10 minutter.

NB! Vanntemperaturen bør ikke understige 40°C da det er fare for utfelling i rørsystemer, om vannet blir kaldere.
Produktet leveres i 25 og 200 ltr.