Base Pulver

Kategori:

Beskrivelse

Sterkt alkalisk pulver rengjøringsmiddel. Fosfatfritt. Desinfiserende. Brukes til sirkulasjonsrengjøring av melkeanlegg, kjøleanlegg o.l Benyttes til vekselvask om morningen i kombinasjon med SYRE pulver om kvelden. Egnet til fjerning av proteiner, fett og andre melkerester. PH 12,2 Forpakning: 10 kg