Desinfekt (harde overflater)

Kategori:

Beskrivelse

Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel uten behov for etterskylling.

KUN TIL PROFESJONELT BRUK